Regulamin

1) Informacje o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.dreamsport.eu prowadzony jest przez firmę P.P.H. "MARMEX" MAŁGORZATA BARTŁOMIEJCZYK z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Nowej 14, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Wójta Gminy Rzgów, wydział działalności gospodarczej pod numerem HU3115/2001, NIP 729-000-79-29, REGON 470657701, e-mail: marmex@wp.pl  tel. 509-130-729, zwaną dalej Sprzedawcą
 
2) Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Klientów stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Sprzedawcy www.dreamsport.eu, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
- dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych uniemożliwi realizację zamówienia.
 
3) Opisy i zdjęcia produktów

Na stronach Sklepu internetowego Dreamsport.eu prezentowane są dane techniczne produktów, w tym ich zdjęcia. Mają one charakter poglądowy i informacyjny, wygląd produktów na zdjęciach może, z przyczyn technicznych, różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do danych technicznych lub właściwości produktów, prosimy przez podjęciem decyzji o kontakt  telefoniczny.
 
4) Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Sprzedawcy na stronie www.dreamsport.eu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny mają charakter cen brutto tj. zawierają wszelkie wymagane podatki .
 
5) Zamówienia

Sklep internetowy Sprzedawcy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dreamsport.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia z ważnych przyczyn, jak błąd systemu informatycznego, fizyczny brak towaru w skutek równoległej sprzedaży  hurtowej.
Klient może anulować złożone zamówienie jedynie mailowo lub telefonicznie wg wskazań w dziale „Kontakt”. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.
 
6) Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.dreamsport.eu wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na życzenie klienta kurierem.
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki);
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
Towar wysyłany jest jako przesyłka priorytetowa w ciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku). W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o innym możliwym terminie realizacji.
Towar powinien dotrzeć do Klienta w ciągu 24/48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. Sprzedawca zastrzega jednak, iż nominalny czas doręczenia w przypadku kuriera  wynosi 48 godzin, a w przypadku Poczty Polskiej „standardem jakościowym paczki pocztowej priorytetowej jest jej przebieg w terminie D+1. Paczka pocztowa priorytetowa będzie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli zostanie nadana do godz. 15:00. Paczka pocztowa nadana jako priorytetowa po godz. 15:00 traktowana będzie jako nadana w dniu następnym - podany termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym” (regulamin Poczty Polskiej, wersja aktualna: http://poczta-polska.pl/). Co więcej terminy te mogą ulec wydłużeniu np. w okresie przedświątecznym, wyprzedażowym. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z tel. 502-117-416, 509-130-729.
W przypadku zamówień realizowanych formą płatności za pobraniem, zamówienie realizowane są natychmiast po otrzymaniu jego potwierdzenia od Klienta, przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy.
Do wysyłanego towaru dołączany jest paragon fiskalny (lub faktura VAT), który jest dokumentem gwarancyjnym, niezbędnym w przypadku zwrotu lub reklamacji produktu. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 
Koszty przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

Kurier:
16 zł przy dokonaniu przedpłaty na konto;
20 zł dla płatności przy odbiorze.
Poczta Polska:
9,50 zł przy dokonaniu przedpłaty na konto;
12,50 zł dla płatności przy odbiorze.
 
7) Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta, bądź:
- przed wydaniem towaru:
- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy-w momencie zaksięgowania przelewu na naszym koncie,paczka jest pakowana i wysyłana.
- kartą kredytową
- gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem kuriera.
Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji. W takim przypadku, możliwe jest, że Klient musiał będzie spełnić dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
Jeśli Klient nie odbierze wcześniej opłaconej przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej na adres Sprzedawcy oraz kosztami ponownej wysyłki towaru.
Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej na adres Sprzedawcy oraz kosztami ponownego wysłania towaru
Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata – bez żadnych potrąceń – zostanie bezzwłocznie zwrócona na konto podane przez Klienta.
 
8) Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia.
Zwracany towar, w stanie niepogorszonym, bez śladów wizualnych i zapachowych, należy odesłać oryginalnym opakowaniu, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą oraz oświadczeniem zwrotu. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. 
Jeśli podejmą Państwo decyzję o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt pod numery telefonu podane wyżej lub mailowo na adres: sklep@dreamsport.eu dostaniecie państwo wyczerpujące informacje, jak przeprowadzić taką procedurę.
Pieniądze za zwracany towar wysyłane są na konto bankowe wskazane przez Klienta
Zwrot / Wymiana:
Wypełnij i prześlij formularz zwrotu / wymiany          
     
9) Wymiana towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient może wymienić towar zakupiony u Sprzedawcy w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, w stanie niepogorszonym, bez śladów wizualnych i zapachowych, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wymieniany towar należy odesłać razem z paragonem fiskalnym lub fakturą. Klient ponosi zarówno koszty odesłania do nas towaru, jak i ponownej wysyłki. W przypadku, gdy wymiana jest wynikiem błędu Sprzedawcy, koszty są pokrywane przez Sprzedawcę. Przesyłki odsyłane na koszt adresata nie są przyjmowane przez Sprzedawcę.

W przypadku różnicy w cenie, Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub pokrycie różnicy u kuriera przy wyborze opcji za pobraniem. Gdy rzecz wymieniana jest tańsza, zwracamy różnicę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Jeśli podejmą Państwo decyzję o wymianie zakupionego towaru, prosimy o kontakt pod numery telefonu podane wyżej lub mailowo na adres: sklep@dreamsport.eu o wyczerpujące informacje, jak przeprowadzić taką procedurę.


10) Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na wskazany w pkt 1 Regulaminu, telefon lub adres email.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze prosimy o spisanie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkodowego. Odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier. W przeciwnym przypadku należy odręcznie sporządzić oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz podpisami Klienta i kuriera.

Prosimy o niezwłocznego zarejestrowanie takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i kontaktu telefonicznego z pracownikiem Sprzedawcy.

Wymieniany towar należy odesłać razem z paragonem fiskalnym lub fakturą.

Gwarancja / Reklamacja:

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt adresata.

Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny (jeśli jest dostępny) lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku Sprzedawca ponosi koszt wysyłki niewadliwego towaru do Klienta.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu.

Reklamowany towar przesłany do nas musi być czysty.


11) Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie Sprzedawcy www.dreamsport.eu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niego niezależnych. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.dreamsport.eu  i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.